หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ  
      

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โรงเรียนไชยะวิทยา โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) โรงเรียนไผ่ตะล่อม โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560....(เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว/ภาพ)

 

 

 

 

 

 

 
: เชษฐา พรภัทรยุทธ
: 2560-05-18