หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

  ประชุมสัญจรเครือข่ายโรงเรียน

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  เปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น

  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (Smart Area)

  ประชุมสัมมนาการกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

  รองฯ วิรัช เปิดค่ายพัฒนา O-Net และภาษาอังกฤษ เครือข่ายศรีสำโรง

  ตรวจ ติดตาม การศึกษาทางไกลโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น

  ผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป